AİHM İÇTÜZÜĞÜNÜN 1 OCAK 2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4 KASIM 2019 DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1.) Kararların gerekçeli olmasıyla ilgili değişiklikler:

-Tek yargıç tarafından verilen kabul edilemezlik veya kayıttan düşürme kararları (decisions) özet-gerekçeli (summary reasoning) olacaktır (İçtüzük md. 52A/1);
-Üçlü Komite tarafından verilen kabul edilemezlik veya kayıttan düşürme kararları (decisions) ile Üçlü Komitenin, yerleşik içtihadın varlığı halinde verebileceği esas hakkındaki kararlar (judgments) gerekçeli olacaktır; ‘decision’ türündeki kararlar ise, özet-gerekçeli olabilir (İçtüzük md. 53/4);
-Bölüm Başkanının, Tek Yargıç yetkisiyle verebileceği kabul edilemezlik veya kayıttan düşürme kararları (decisions) özet-gerekçeli olacaktır (İçtüzük md. 54/3);
-Bölüm Başkan Yardımcısının, Tek Yargıç yetkisiyle, ihtiyati tedbir (interim measure) talebi içeren başvurunun kabul edilemezliğine karar vermesi durumunda, bu karar (decision) özet-gerekçeli olacaktır (İçtüzük md. 54/4);

2.) Kararların yayımlanmasıyla ilgili değişiklikler:

-Kural olarak, bütün kararlar (judgments, decisions) ve AİHM’nin, Bakanlar Komitesinin, AİHS ve Ek Protokollerin yorumu ile ilgili danışma talepleri üzerine verdiği görüşleri (advisory opinions – AİHS md. 47-49), AİHM kararları veri tabanında (HUDOC) yayımlanacaktır (İçtüzük md. 104A).
-Kuralın istisnası olarak, aşağıda belirtilen kararlar, AİHM kararları veri tabanında (HUDOC) yayımlanmayacaktır (İçtüzük md. 104A):
-Tek yargıç tarafından verilen kabul edilemezlik veya kayıttan düşürme kararları (decisions) (İçtüzük md. 52A/1);

  • Bölüm Başkanının, Tek Yargıç yetkisiyle verebileceği kabul edilemezlik veya kayıttan düşürme kararları (decisions) (İçtüzük md. 54/3);
  • Bölüm Başkan Yardımcısının, Tek Yargıç yetkisiyle, ihtiyati tedbir (interim measure) talebi içeren başvurunun kabul edilemezliğine karar vermesi durumunda, bu karar (decision) (İçtüzük md. 54/4);
  • Üçlü Komitenin özet-gerekçeli kararları (decisions) (İçtüzük md. 53/4);
    Yukarıdaki düzenleme nedeniyle, İçtüzük md. 33/4 ve 78 kaldırılmıştır.

3.) Kararların yazım dili ile ilgili değişiklikler:

-AİHM tarafından aksine karar verilmedikçe, bütün kararlar (decisions) İngilizce veya Fransızca olarak yazılacaktır (Not: daha önce bu kural sadece Daire [Chamber] kararları için geçerliydi). Büyük Daire kararları ise, iki dilde, İngilizce ve Fransızca olarak yazılacaktır (İçtüzük md. 57);
-Aynı kural, ‘judgment’ türündeki kararlar için tekrar edilmiştir (İçtüzük md. 76);
-AİHM’nin, Bakanlar Komitesinin, AİHS ve Ek Protokollerin yorumu ile ilgili danışma talepleri üzerine yetkisizliğine ilişkin gerekçeli kararı ve söz konusu taleplere ilişkin görüşleri (advisory opinions), iki dilde, İngilizce ve Fransızca olarak yazılacaktır (İçtüzük md. 88/1B)

4.) Uygulama Yönergelerinden (Practice Directions), AİHM İçtüzüğünün eki sayılan “Başvurunun Yapılması” (Institution of proceedings) başlıklı yönergede değişiklik:

-Yönergenin, “Grup başvuruları ve çok sayıda başvurucu” (Grouped applications and multiple applicants) başlığı altında, md. 15’te öngörülen, başvurucuların temsilcisi tarafından AİHM’ye sunulması gereken ve başvurucuların kişisel bilgilerini içeren tablo için, başvurucu sayısı 5’ten 10’a çıkarılmıştır.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.