Şirkette Çalışmadıkları Halde Çalışıyormuş Gibi Sahte İşe Giriş Bildirgeleri Düzenleyerek Sigortalı Çalışan Olarak Gösterdiği

Şirkette çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi sahte işe giriş bildirgeleri düzenleyerek sigortalı çalışan olarak gösterdiği, sanıkların bu şekilde üzerilerine atılı suçları işledikleri iddia olunan olayda ;

..katılan kurumun zararının bulunmaması, yine söz konusu iş yerinin gerçek bir iş yeri olması nedeniyle mahkemece sanıkların üzerilerine atılı suçları işlediklerine dair, mahkumiyetlerine yeterli, kesin delil olmaması gerekçesine dayanan beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay
15.Ceza Dairesi

Esas : 2017/8524
Karar : 2019/838
Karar Tarihi : 18/02/2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik
HÜKÜM : 1-Sanıklar…hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan; beraatlerine
2-Sanıklar … ve … hakkında, özel belgede sahtecilik suçundan; beraatlerine
3-Sanıklar …,… ve …
… hakkında özel belgede sahtecilik suçundan;
TCK’nın 207/1,62, ve CMK 231. maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geribırakılmasına,
4-Sanık … hakkında özel belgede sahtecilik suçundan;
TCK’nın 207/1,43/1,62, ve CMK 231. maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıklar …ve …’nin beraatlerine ilişkin hükümler, nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıklar İlhan ve…’ın beraatlerine ilişkin hükümler ile özel belgede sahtecilik suçundan sanıklar İlhan,…. ve… hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar katılan vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Sanıklar … ve …’ün 2001 yılında … Nakliyat Oto Gıda isimli şirketi kurdukları, sanık …’nün ise şirketin muhasebe işlerini yürüttüğü, sanık …’in, sanıklar …ve …’nin bilgisi dışında, kendi oğulları olan sanıklar … ve … ile sanık …’ı bu kişilerin bilgileri ve istekleri dahilinde söz konusu şirkette çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi sahte işe giriş bildirgeleri düzenleyerek sigortalı çalışan olarak gösterdiği, sanıkların bu şekilde üzerilerine atılı suçları işledikleri iddia olunan olayda;

1-Özel belgede sahtecilik suçundan sanıklar,…ve… hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlara karşı yapılan temyiz talebinin incelenemsinde;
5271 sayılı CMK’nın 231. maddesine göre verilen ve davayı sonuçlandırıcı nitelikte olmayan “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin karara karşı aynı Kanun’un 231/12. maddesine göre itiraz yolu açık olup temyiz olanağı bulunmadığından 5271 sayılı CMK’ nın 264. maddesi uyarınca kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunda merciin belirlenmesinde yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmayacağından temyiz dilekçesinin itiraz dilekçesi olarak kabulü ile görevli ve yetkili ilk derece mahkemesince itiraz konusunda inceleme yapılması için, dosyanın incelenmeksizin iade edilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

2-Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıklar …ve …’nin beraatlerine ilişkin hükümler ile nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıklar İlhan ve …’ın beraatlerine ilişkin hükümlere yönelik katılan vekilinin temyiz talebinin incelenmesinde;
Sanıkların savunmaları, katılan vekili beyanları, kurum yazıları ile dosya kapsamından sanıklar İlhan ve … bakımından katılan kurumun zararının bulunmaması, yine söz konusu iş yerinin gerçek bir iş yeri olması nedeniyle mahkemece sanıkların üzerilerine atılı suçları işlediklerine dair, mahkumiyetlerine yeterli, kesin delil olmaması gerekçesine dayanan beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin atılı suçların sübut bulduğuna yönelik temyiz itirazının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

3.4/5 - (8)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.