EYLEMİN SATMAK İÇİN UYUŞTURUCU BULUNDURMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

Özet : Sanığın uyuşturucu satışı yaptığı yönünde telefon ihbarı, sanığa ait ikametin salon kısmında yer alan televizyon sehpasının çekmecesinde selpak poşeti içerisinde satışa hazır 32 paket taş tabir edilen net 5,5 gr gelmekte olan kokain, içerisinde amonyak bulunan cam şişe ve bir adet kepçenin ele geçirilmesi karşısında; suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçiriliş biçimi ve paket sayısı ile dosya kapsamına göre, sanığın eyleminin bir bütün halinde satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu halde, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek sanık hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

T.C.Yargıtay

1.Ceza Dairesi

Esas : 2017/3234
Karar : 2018/613
Karar Tarihi : 06.02.2018

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

1-) Sanığın uyuşturucu satışı yaptığı yönünde telefon ihbarı, sanığa ait ikametin salon kısmında yer alan televizyon sehpasının çekmecesinde selpak poşeti içerisinde satışa hazır 32 paket taş tabir edilen net 5,5 gr gelmekte olan kokain, içerisinde amonyak bulunan cam şişe ve bir adet kepçenin ele geçirilmesi karşısında; suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçiriliş biçimi ve paket sayısı ile dosya kapsamına göre, sanığın eyleminin bir bütün halinde satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu halde, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek sanık hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan hüküm kurulması,

2-) İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarınca suç konusu maddelerden alınan tanık numunelerin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi ve ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gereken uyuşturucu maddenin 54/1 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi,

3-) Sanık hakkında 10 ay hapis cezasına ayrıca tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına hükmolunduğu, 5237 sayılı TCK’nın 191. maddesinin yedinci fıkrasına göre sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uyması durumunda hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağı ve bu durumun özel bir erteleme niteliğinde olduğu, TCK’nın 53. maddesinin dördüncü fıkrasında kısa süreli hapis cezası ertelenmiş olan kişiler hakkında aynı maddenin birinci fıkrasının uygulanmayacağının öngörüldüğü kabul edildiğinden; sanık hakkında TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi,

TMK MADDE 508

Kabule göre;
4-) Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanığın bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemediği belirlendikten sonra;

a)Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesi ve aynı Kanun’un 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 191. madde hükümleri çerçevesinde “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına”,

b)Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değiştirilen TCK’nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz” hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca “davanın düşmesine”,

5-) CMK’nın 191.maddesinin birinci fıkrası gereğince, iddianamenin kabulü kararı okunmadan sanığın sorgusu yapılarak savunma hakkının kısıtlanması,
Karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, CMUK’nın 326/son maddesi gereğince sanığın sonuç ceza yönünden kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 06/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.